اثر سازان ماندگار :

جزئیات وب سایت

نشانی اینترنتی سایت :

https://asarsazan.com/#0 ،

مدت زمان اجرای پروژه :

60 ،

نوع وب سایت :

دینامیک ،

زبان برنامه نویسی :

bc ،

زبان سایت :

فارسی ،

رنگ های استفاده شده در سایت :

شرکت اثرسازان ماندگار با بهره گیری از یکی از ارزشمند ترین سرمایه های خود " تجربه مدیریتی،فنی و اجرایی در طرحهای عمرانی و صنعتی اعضاء"، همچنین با بکارگیری هم افزایی فعالیت های مرتبط و متفاوت زیر بنای ایجاد مجموعه ایی با زمینهء ارائه خدمات فنی،مهندسی ، خدماتی و بازرگانی بنیان نهاده شد.