نقش مهم تحقیقات کاربر برای یک دنیای چابک

@title

شما حتی چند تن از اعضای تیم و سهام داران را متقاعد کرده اید که در این جلسات حضور پیدا کنند. تنها یک مشکل وجود دارد: وقتی که شما در بین کار هستید و برای جمع آوری و ترکیب تمام دیدگاه ها، یک هفته فرصت ندارید، چطور باید 57 صفحه یادداشت، 20 ساعت ویدئوی ضبط شده و تفکرات موجود در ذهن تمام مشاهده کنندگان را به یک تغییرِ عملی تبدیل کنید؟

من بسیاری از طراحان را دیده ام که در این موقعیت قرار گرفته و دچار چالش شده اند. شرایط وقتی دشوارتر میشوند که تیم اجرایی، که اهمیت تحقیقات را برایشان تبلیغ کرده اید، بخواهد از یافته های شما و مفهوم آنها برای کسب و کار مطلع شود.

بدترین مسئله؟ این کار عموماً آموزش داده نمیشود. این چیزی است که بیشتر ما، با آزمون و خطا و به مرور کشف میکنیم، و این یک مشکل است.

اما، یک راه حل وجود دارد. میخوام 3 نکته ی کلیدی را با شما در میان بگذارم که میتوانید از آنها استفاده کرده و نه تنها در زمان ترکیب نتایج، ساعت ها صرفه جویی کنید، بلکه ارزش، و بازگشت سرمایه بسیار بیشتری را از تحقیقات خود به دست بیاورید.

گزارش داده ها

@title

یکی از اولین کارهایی که من همیشه، در هنگام شروع یک تحقیق کاربری (به ویژه در شرکتی که در روبرو شدن با مشکلات موجود در این زمینه سابقه دارد) انجام میدهم، تعریف نشانه ، در گزارش هاست. این نشانه ها ایده های جمع آوری شده را طبقه بندی میکنند. معمولاً از گروه متفاوتی از نشانه ها برای تحقیقات مختلف (ارزشیابی تحقیقاتی، تست قابلیت استفاده، سوال متنی، مطالعات مردم شناسی، مصاحبه ها، و ...) استفاده میکنم. به عنوان مثال:

@title

در زمان تعریف نشانه ها مطمئن شوید که بیشترین تعداد ممکن از اعضای تیم و سهام داران در جلسه شرکت کرده اند. این مسئله دستیابی به نتایج مطلوب را ساده میکند. در ابتدا، ممکن است نیاز باشد تا یک کپی از تعریف نشانه ها را در بالای دفترچه یادداشت خود قرار دهید، اما بعد از چند جلسه همه این موارد را به خاطر میسپارند و کار کردن با آنها بسیار ساده تر میشود.

سپس، در هنگام مشاهده ی یک جلسه تحقیقاتی، نشانه، زمان مربوطه، و یک خلاصه کوتاه از دید به دست آمده را یادداشت کنید. :

اگر تمام شاهدان خود را آموزش دهید تا به این صورت نت برداری کنند، میتوانید این یادداشت ها را بر اساس کدِ نشانه مرتب کنید و با انجام این کار، کشفِ الگوهای موجود و برقراری ارتباط با نتایج کلیدیِ تحقیق، ساده میشود.

سوالات متمرکز

@title

اِد کتمول، در کتابش با عنوان "شرکت خلاقیت" فرآیند یادگیری نقاشی را به این صورت تعریف میکند: چیز زیادی برای یادگرفتن نحوه "نقاشی" وجود ندارد، در عوض ما یاد میگیریم که چگونه با دقت ببینیم:

به این فکر کنید که وقتی سعی میکنیم تا یک چهره را بکشیم، چه اتفاقی می افتد. بیشتر ما بینی، چشم ها، پیشانی، گوش ها و دهان را میکشیم اما اگر نقاشی را به صورت رسمی یاد نگرفته باشیم این اعضا هیچ تناسبی با هم ندارند.

مدلهایی که از اشیای سه بعدی در ذهن خود داریم باید عمومی، و نماینده ی انواع مختلفی از اشیا باشند.. توانایی مغز در عمومی سازی، یک ابزار ضروری است، اما برخی از مردم میتوانند که از تعریف عمومی به تعریف اختصاصی رفته و با دقت بیشتری نگاه کنند.

معلمان هنر برای تربیت هنرمندان جدید، از چند حقه استفاده میکنند. به عنوان مثال، یک شیئ را به صورت وارونه قرار میدهند، تا هنرآموزان تنها به صورت یک شکل به آن نگاه کند و نه به عنوان چیزی آشنا و قابل تعریف (مثلاً یک کفش). ذهن، شکلِ این شیئی وارونه را تغییر نمیدهد [عمومی نمیکند] چون نمیتواند به صورت خودکار، مدل یک کفش را به آن اختصاص دهد.

در مورد تحقیقات کاربر نیز همین مسئله برقرار است. اگر از مردم بخواهید که به یک جلسه تحقیق نگاه کرده و نکات مهم آن را یادداشت کنند، بیشترشان به موضوعاتی توجه میکنند که در مدل ذهنی خودشان مهم هستند (به جای اینکه به مدل ذهنی کاربر توجه کنند).

راه حل این است که برای یادداشت برداری از قبل برنامه ریزی شود. یکی از مشاهده کنندگان را راهنمایی کنید تا روی زبان بدن تمرکز کند، دیگری میتواند روی اهدافِ کاربر تمرکز کند، دیگری روی فرایند، دیگری روی محیط فیزیکی و .. . به اینها "نواحی تمرکز" گفته میشود. اگر به هر یک از مشاهده کنندگان یک ناحیه تمرکز اختصاص دهید، آنها را مجبور میکنید که تمرکز خود را بر آن ناحیه معطوف کرده و اطلاعات واضح تری را به دست بیاورند.

سپس، و این مسئله مهم است که، از هر یک از مشاهده کنندگان بخواهید از سوالات متمرکز مربوط به ناحیه تمرکز خود لیستی تهیه کنند. این سوالات از کاربر پرسیده نخواهند شد، بلکه مشاهده کنندگان سعی میکنند تا در هنگام مشاهده رفتار کاربران پاسخ آنها را پیدا کنند. همچنین میتوانید برای هر یک از نواحی تمرکز نشانه های جداگانه تعریف کنید.

به عنوان مثال، برای ناحیه تمرکز "فرایند"، برخی از سوالات متمرکز میتوانند به این صورت باشند:

• کاربر باید چه مراحلی را طی کند؟

• چه کسی این مراحل را تعریف میکند؟

• کاربر تا چه حد برای هر یک از این مراحل آماده است؟

• جریان اطلاعات از یک مرحله به مرحله دیگر چگونه است؟

• نقش های مختلفِ درگیر کدامند؟

• مدت انجام این فرایند چقدر است؟

• از چه ابزارهایی استفاده میشود؟

• اعضای تیم چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؟

• سایر ابزارهای مورد استفاده در این فرایند کدامند؟

این سوالات ذهن را متمرکز کرده و به تیم کمک میکنند تا از نکاتی که امکان نادیده گرفتنشان وجود داشته است، درکی عمیق پیدا کند. این سوالات، همچنین میتوانند به برنامه ریزی برای یک مصاحبه کمک کرده یا برای تعیین میزان موثر بودن تحقیق شما، به عنوان یک شاخص عمل کنند.

فعالیت های مربوط به کسب اطلاعات

@title

اگر پس از پایان جلسات و قبل از این که زمان زیادی بگذرد، فعالیت های مربوط به کسب اطلاعات را انجام دهید، به نتایج مفیدی دست پیدا میکنید. به صورت ایده آل، تیم را در همان روز و وقتی که تمام دیدگاه های جدید تازه هستند، در کنار یکدیگر جمع کنید. بسیاری از فعالیت های کسب اطلاعات دارای مزیت اضافی هماهنگ کردن تیم چند قابلیته و آگاه نمودن آنها نسبت به اولویت کارهایی هستند که باید در مورد ایده های کسب شده انجام شوند. برخی از فعالیت هایی که من به آنها علاقه دارم عبارتند از:

• رسم دیاگرام وابستگی/ نوشتن روی تخته ها

• نمودارهای بالا/متوسط/پایین

• بیان فرضیات

• تحلیل کارهایی که باید انجام شوند

• تحلیل KJ

• مکالمه و بحث مدیریت شده

• جفت شدن برای تفکر انتزاعی

• نمودارهای Pugh

• خلاصه کردن شرکت کنندگان

• نمودارهای وزنی

راه های بسیار زیادی برای افشای اطلاعات وجود دارند و عملکرد این روشها در شرایط مختلف متفاوت است، اما مهم است که یک درک مشترک ایجاد شود، و ایده های کسب شده اولویت بندی شوند. این فعالیت ها به شما کمک خواهند کرد که روی مهم ترین دیدگاه ها تمرکز کنید و همچنین وقتی که تیم اجرایی از شما بخواهد که یک گزارش 30 ثانیه ای از یافته هایتان ارائه کنید، بسیار ارزشمند خواهند بود.

نتیجه گیری

ترکیب و اولویت بندی نتایج تحقیق، در بهترین حالت، دشوار است. با تشویق اعضای تیم به تمرکز روی یک ناحیه خاص، ایجاد و استفاده از گزارش داده ها، و کسب اطلاعات در زمان مناسب، میتوان نتایج به دست آمده از تحقیقات کاربر را حتی در سریع ترین محیطها، به صورت قابل کنترل، ترکیب کرد.

بسته های نرم افزاری زیادی وجود دارند که میتوانند به شما در فعالیتتان برای رسیدن به تحقیق کاربری ناب کمک کنند. یکی از ابزارها http://lookback.io. است. این ابزار به هر یک از مشاهده کنندگان اجازه میدهد که یادداشت های خود را به صورت همزمان ثبت کند و تمامی یادداشت های ثبت شده به صورت اتوماتیک، در یک خط زمانی ویدئویی نشان داده میشوند. این ویژگی باعث میشود که بازگشت به این یادداشت ها بسیار ساده باشد. یک ویژگی محبوب دیگر، امکان تهیه ی خروجی اکسل از این یادداشت هاست که مرتب کردن آنها را بسیار ساده میکند. اگر هر مشاهده کننده، نشانه مناسب را در ابتدای نظر خود ثبت کند، مدیریت یادداشت ها سرعت زیادی پیدا خواهد کرد.

در پایان به هر صورتی که این کار را انجام می دهید، آرزو داریم که همه شما در تلاشتان برای استفاده از تحقیقات دوره ای کاربر موفق باشید و محصولاتی را تولید کنید که زندگی مردم را بهتر میکند.

ترجمه شده

توسط تیم تحریریه نماسایت


پیام گذاشتن


refresh
captcha

logo

برای ورود به کسب و کار اینترنتی این گیره به کارتان می‌آید

استفاده از مطالب سایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلا مانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت منظومه نگاران نت می باشد