قوانین و مقرارت

شرایط و ضوابط عضویت در پورتال نماسایت

به امکانات پورتالی یا موبایلی نماسایت ، شامل برنامه های مرتبط (در مجموع، این "پورتال") خوش آمدید. اصطلاحات "ما"، "به ما"، "برای ما" و "نماسایت " به پورتال نماسایت ، در تهران و یا شرکت های تابعه ما اشاره دارند. اصطلاح "شما" به مشتری بازدید کننده از این پورتال و یا ارائه دهنده ی محتوا بر روی این پورتال اشاره دارد. این پورتال مشروط به پذیرش شما، بدون تغییر در هر یک از و یا همه شرایط، ضوابط، و اعلامیه های بیان شده در زیر (در مجموع، "موافقتنامه") به شما ارائه می شود. با دسترسی به این پورتال یا استفاده از آن، به هر صورت، موافقت می کنید که ملزم به این موافقتنامه باشید و بیان می کنید که شرایط آن را خوانده و فهمیده اید. لطفا این موافقتنامه را با دقت بخوانید، زیرا حاوی اطلاعات مربوط به حقوق قانونی و محدودیت های این حقوق است، و همچنین شامل بخشی در مورد قانون قابل اجرا و حوزه قضایی اختلافات است. اگر تمام این شرایط و ضوابط را قبول نمی کنید، لطفا از این پورتال استفاده نکنید. ما ممکن است این موافقتنامه را در آینده تغییر داده یا اصلاح کنیم، و شما درک می کنید و موافقت دارید که دسترسی یا استفاده مستمرتان از این پورتال پس از چنین تغییراتی نشانه ی پذیرش موافقتنامه ی به روز شده یا تغییر یافته توسط شماست. ما تاریخی را که آخرین بازبینی های این موافقتنامه صورت گرفته اند، در پایین این صفحه ذکر خواهیم کرد، و هر گونه بازبینی پس از ارسال، اجرایی خواهد بود. ما اعضای خود را از تغییرات اساسی این شرایط و ضوابط مطلع خواهیم کرد، یا با ارسال یک اطلاعیه به آدرس ایمیل ارائه شده به ما در زمان ثبت نام، و یا با قرار دادن اطلاعیه بر روی پورتال مان. اطمینان یابید که برای مرور جدیدترین نسخه این موافقتنامه، به صورت متناوب به این صفحه سر می زنید.

استفاده از پورتال

به عنوان شرطی برای استفاده تان از این پورتال، تضمین می کنید که (الف) تمام اطلاعات ارائه شده توسط شما بر روی این پورتال درست، دقیق، جدید، و کامل هستند، (ب) اگر حساب کاربری نماسایت را دارید، از اطلاعات حساب تان حفاظت خواهید کرد و بر آن ها نظارت خواهید کرد، و به طور کامل مسئول استفاده از حساب تان توسط هر کس دیگری به جز خودتان هستید و (ج) به منظور ثبت نام برای حساب و ارائه مطالب بر روی پورتال ما 13 سال یا بیشتر سن دارید. نماسایت آگاهانه اطلاعات افراد زیر 13 سال را جمع آوری نمی کند. ما به صلاحدید صرف خود این حق را داریم که از دسترسی هر کس به این پورتال و خدماتی که ارائه می دهیم، در هر زمان و به هر دلیل، از جمله، اما نه محدود به، نقض این موافقتنامه، ممانعت به عمل آوریم.

فعالیت های ممنوع

محتوا و اطلاعات موجود بر روی این پورتال (از جمله، اما نه محدود به، پیام ها، داده ها، اطلاعات، متن، موسیقی، صدا، تصاویر، گرافیک ها، ویدئو، نقشه ها، آیکون ها، نرم افزارها، کد یا مطالب دیگر)، و همچنین زیرساخت های مورد استفاده برای ارائه این قبیل محتواها و اطلاعات، در تملک ماست. شما موافقت می کنید که هیچ گونه از اطلاعات، نرم افزارها، محصولات، یا خدمات کسب شده از یا از طریق این پورتال را تغییر ندهید، کپی نکنید، توزیع نکنید، پخش نکنید، نمایش ندهید، اجرا نکنید، بازتولید نکنید، منتشر نکنید، اعطای مجوز نکنید، از آن ها آثار مشتقه نسازید، انتقال ندهید، نفروشید یا بازفروش نکنید. علاوه بر این، توافق می کنید که موارد زیر را انجام ندهید: - استفاده از این پورتال یا محتویاتش برای هر گونه هدف تجاری - دسترسی، پایش یا کپی هر گونه از محتوا یا اطلاعات این پورتال با استفاده از هر گونه ربات، عنکبوت، لیسه، یا سایر ابزارهای عملیات خودکار، یا هر گونه فرایند دستی برای هر هدف، بدون مجوز کتبی صریح ما - نقض محدودیت های موجود در هر گونه سرآیند حذف ربات بر روی این پورتال، یا میانبر زدن یا دور زدن اقدامات دیگری که برای جلوگیری یا محدود کردن دسترسی به این پورتال به کار گرفته شده اند - انجام هر گونه اقدامی که به تشخیص ما بار زیاد نامعقول یا معتنابهی را بر روی زیرساخت ما تحمیل می کند، یا ممکن است تحمیل کند - پیوند عمیق دادن به هر بخش از این پورتال به هر منظور، بدون مجوز کتبی صریح ما - "فریم"، "آینه" یا به صورت دیگر گنجاندن هر بخش از این پورتال در هر پورتال دیگر بدون مجوز کتبی قبلی ما. - تلاش برای تغییر، ترجمه، تعدیل، ویرایش، فرازش، پیاده کردن، یا مهندسی معکوس هر گونه برنامه نرم افزاری مورد استفاده توسط نماسایت در ارتباط با این پورتال یا خدمات.

بررسی ها، نظرات، و استفاده از حوزه های تعاملی دیگر

ما از شنیدن نظرات شما ممنون می شویم. لطفا آگاه باشید که با ارائه محتوا در این پورتال از طریق ایمیل، ارسال مطالب بر روی این پورتال یا غیره، شما به نماسایت و وابستگانش حق غیر انحصاری، بدون حق تالیف، همیشگی، قابل انتقال، غیر قابل فسخ، و کاملا قابل ارائه مجوز فرعی (الف) استفاده، بازتولید، تغییر، تعدیل، ترجمه، توزیع، انتشار، ایجاد آثار مشتقه، و نمایش علنی و انجام این مطالب ارسالی در سرتاسر جهان در هر رسانه ای، که در حال حاضر معلوم است یا بعدا به هر منظور ابداع می شود؛ و (ب) استفاده از نامی که شما در ارتباط با این قبیل مطالب ارسالی ارائه می دهید، را اعطا می کنید. شما اذعان می دارید که نماسایت ممکن است به صلاحدید خود تصمیم به ارائه مرجع نظرات یا بررسی ها بگیرد. به علاوه، به نماسایت حق پیگرد قانونی هر شخص یا نهادی که حقوق شما یا در نماسایت را در مطالب ارسالی از طریق نقض این موافقتنامه، نقض می کند، را اعطا می کنیم، شما اذعان می کنید و موافقت می کنید که مطالب ارسالی غیر محرمانه و غیر اختصاصی هستند. این پورتال ممکن است حاوی انجمن های گفتگو، تابلوهای اعلانات، خدمات بررسی یا انجمن های دیگر باشد که در آن ها، شما یا طرف های سوم ممکن است بررسی های تجارب استفاده از کالاهای مختلف یا محتوا، پیام ها، مطالب یا آیتم های دیگر را بر روی این پورتال ("حوزه های تعاملی") پست کنند. اگر نماسایت این قبیل حوزه های تعاملی را ارائه کند، شما به تنهایی مسئول استفاده تان از این قبیل حوزه های تعاملی و استفاده از آنها با ریسک خود هستید. با استفاده از هر حوزه تعاملی، به صراحت موافقت می کنید که هیچ کدام از موارد زیر را پست نکنید، آپلود نکنید، پخش نکنید، توزیع نکنید، ذخیره نکنید، ایجاد نکنید یا به صورت دیگر منتشر نکنید: - هر گونه پیام، داده، اطلاعات، متن، موسیقی، صدا، عکس، گرافیک، کد یا هر گونه مطالب ("محتوای") دیگری که غیر قانونی، افترا آمیز، توهین آمیز، ناپسند، جنسی، رکیک، هرزه، وسوسه آمیز، آزاردهنده، تهدید آمیز، متجاوز به حریم خصوصی یا حقوق شهرت، سوء استفاده آمیز، فتنه انگیز، جعلی یا به صورت دیگری ایراد دار هستند؛ - محتوایی که از دستورالعمل ها برای جرم جنایی و تجاوز به حقوق هر طرف تشکیل می شود، آن ها را ترغیب یا ارائه می کند، یا اینکه به صورت دیگر ایجاد مسئولیت می کند یا هر گونه قانون محلی، دولتی، ملی یا بین المللی را نقض می کند. - محتوایی که ممکن است به هر گونه ثبت اختراع، علامت تجاری، اسرار تجاری، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان یا سایر حقوق معنوی یا اختصاصی هر طرف تعدی کند؛ - محتوایی که هر شخص یا نهاد را جعل هویت می کند، یا به صورت دیگر وابستگی تان با یک شخص یا نهاد، از جمله نماسایت ، را به غلط وانمود می کند؛ - تبلیغات ناخواسته، مبارزات سیاسی، تبلیغات، مسابقات، بخت آزمایی ها یا تحریک به ارتکاب جرم؛ - اطلاعات خصوصی هر طرف سوم، از جمله، نام خانوادگی، آدرس ها، شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل، شماره های تامین اجتماعی و شماره های کارت اعتباری، بدون محدودیت؛ - ویروس ها، داده های خراب، یا سایر فایل های مضر، مختل کننده یا مخرب؛ - محتوایی که ربطی به موضوع حوزه (های) تعاملی، که چنین محتوایی در آن پست شده است، ندارد؛ یا - محتوا یا پیوندها به محتوایی که به قضاوت صرف نماسایت ، (الف) زیربخش های قبلی اینجا را نقض می کند، (ب) ایراد دار است، (ج) هر فرد دیگری را از استفاده یا بهره مند شدن از حوزه های تعاملی یا این پورتال محدود می کند یا باز می دارد، یا (د) ممکن است نماسایت یا وابستگانش یا کاربرانش را با هر گونه آسیب یا مسئولیت از هر نوع مواجه کند نماسایت هیچ مسئولیتی و هیچ تعهدی را در قبال هر محتوای پست شده، ذخیره شده یا آپلود شده توسط شما یا هر طرف سوم، یا در قبال از دست رفتن یا آسیب به آنها نمی پذیرد، و نماسایت مسئول هیچ گونه اشتباه، افترا، تهمت، بهتان، غفلت، دروغ، وقاحت، تصاویر جنسی یا ناسزایی که ممکن است با آن مواجه شوید نیست. نماسایت ، به عنوان ارائه دهنده خدمات تعاملی، در قبال اظهارات، وانمودها یا محتوای ارائه شده توسط کاربرانش در هر انجمن عمومی، صفحه خانگی شخصی یا حوزه تعاملی دیگر مسئول است. اگر چه نماسایت هیچ وظیفه ای را برای غربال، ویرایش یا پایش هیچ یک از محتوای پست شده در هر حوزه تعاملی یا توزیع شده از طریق آن ندارد، نماسایت این حق را محفوظ می دارد، تا به صلاحدید مطلق خود، هر گونه محتوای پست شده یا ذخیره شده بر روی این پورتال را در هر زمان و به هر دلیل بدون اطلاع حذف کند، غربال کند، ترجمه کند یا ویرایش کند، یا انجام چنین اقداماتی را به طرف های سوم، از جانب خود، محول کند، و شما به تنهایی، با هزینه و مخارج صرف خودتان، مسئول ایجاد نسخه های پشتیبان و جایگزین کردن هر گونه محتوایی هستید که بر روی این پورتال پست می کنید یا ذخیره می کنید. اگر مشخص شود که حقوق اخلاقی (از جمله حقوق استناد یا صداقت) را در محتوا حفظ می کنید، بدین وسیله اعلام می کنید که (الف) الزام نمی دارید که اطلاعات دارای قابلیت شناسایی شخصی در ارتباط با محتوا، یا هر گونه آثار مشتقه یا ارتقاء ها یا به روز رسانی های آنها استفاده شوند؛ (ب) هیچ اعتراضی به انتشار، استفاده، اصلاح، حذف و بهره گیری از محتوا توسط نماسایت یا دارندگان مجوز، جانشینان و نمایندگان آن، ندارید؛ (ج) شما همیشه از هر گونه حق از هر و همه حقوق اخلاقی یک مولف در هر کدام از محتوا چشم پوشی می کنید و موافقت می کنید که آن را مطالبه یا ادعا نکنید؛ و (د) شما همیشه نماسایت و دارندگان مجوز، جانشینان و نمایندگان آن را از هر گونه ادعایی که به هر صورت می توانید به موجب هر گونه حقوق اخلاقی علیه نماسایت ادعا کنید معاف می کنید. هر گونه استفاده از حوزه های تعاملی یا دیگر بخش های این پورتال، در نقض موارد فوق، نقض شرایط این موافقتنامه است و ممکن است به فسخ یا تعلیق حقوق تان در استفاده از این حوزه های تعاملی و / یا این پورتال، و غیره، منجر شود.

سلب مسئولیت

لطفا این بخش را با دقت بخوانید. این بخش تعهد نماسایت به شما در قبال مسائلی که ممکن است در ارتباط با استفاده ی شما از این پورتال به وجود آیند، محدود می کند. اگر شرایط این بخش یا جای دیگر این توافقنامه را نمی فهمید، لطفا برای روشن شدن، قبل از دسترسی یا استفاده از این پورتال، با یک وکیل مشورت کنید. اطلاعات، نرم افزارها، محصولات، و خدمات منتشر شده بر روی این پورتال ممکن است شامل اشتباهات یا خطاها، باشند. نماسایت ، شرکت های تابعه آن و وابستگان شرکتی اش صحت هر گونه اشتباه یا بی دقتی های دیگر مرتبط با اطلاعات درج شده بر روی این پورتال را تضمین نمی کنند و تمام مسئولیت آن ها را از خود سلب می کنند. علاوه بر این، نماسایت به صراحت حق اصلاح هر گونه اشتباه در دسترس بودن و قیمت گذاری بر روی پورتال ما را محفوظ می دارد. شرکت نماسایت هیچ اظهاری در مورد مناسب بودن اطلاعات، نرم افزارها، محصولات، و خدمات موجود در این پورتال به هر منظور، و گنجاندن یا ارائه هر محصول یا خدمات بر روی این پورتال به منزله تایید یا توصیه ی این قبیل محصولات یا خدمات توسط شرکت نماسایت ، ندارد. همه این قبیل اطلاعات، نرم افزارها، محصولات، و خدمات "در وضعیت کنونی" بدون ضمانت از هر نوع ارائه می شوند. شرکت های گروه رسانه ای نماسایت تمام ضمانت ها و شرایط مبنی بر اینکه این پورتال، سرورهایش یا هر ایمیل ارسال شده از شرکت های گروه رسانه ای نماسایت ، عاری از ویروس ها یا دیگر مولفه های مضر هستند، انکار می کنند. نماسایت بدین وسیله تمام ضمانت ها و شرایط مربوط به این اطلاعات، نرم افزارها، محصولات، و خدمات را انکار می کند، از جمله تمام ضمانت ها و شرایط خرید و فروش، تناسب برای یک هدف خاص، عنوان، و عدم نقض ضمنی را انکار می کند. در هیچ صورتی، نماسایت (یا کارمندان، مدیران و وابستگان شان) نباید در قبال هرگونه خسارت مستقیم، غیر مستقیم، کیفری، ضمنی، ویژه، یا تبعی ناشی از دسترسی شما به این پورتال، نمایش این پورتال یا استفاده از آن، یا ناشی از تاخیر یا عدم توانایی برای دسترسی به این پورتال، نمایش یا استفاده از این پورتال (از جمله، اما نه محدود به، اتکای شما به بررسی ها و نظراتی که در این پورتال دیده می شوند؛ هر گونه ویروس کامپیوتری، اطلاعات، نرم افزارها، سایت های پیوند داده شده، محصولات، و خدمات به دست آمده از طریق این پورتال؛ یا در غیر این صورت ناشی از دسترسی به، نمایش یا استفاده از این پورتال)، یا به هر صورت مرتبط با آن، مسئول باشد، چه بر اساس نظریه سهل انگاری، قرارداد، شبه جرم، مسئولیت بدون تقصیر، چه غیر آن، و حتی اگر به نماسایت از احتمال چنین خساراتی توصیه شده باشد. محدودیت مسئولیت منعکس کننده تخصیص ریسک بین طرف هاست. محدودیت های مشخص شده در این بخش باقی خواهند ماند و اعمال خواهند شد، حتی اگر مشخص شود که هر گونه اصلاح محدود مشخص شده در این شرایط از هدف اصلی خود قصور کرده است. محدودیت های مسئولیت ارائه شده در این شرایط قرار است که به نفع شرکت های گروه رسانه ای نماسایت باشند.

پرداخت غرامت

شما توافق می کنید که از نماسایت و وابستگان و هر یک از ماموران، مدیران، کارکنان و عوامل اش، از و علیه هر گونه دعوی، منشا دعوی، خواسته ها، بازیابی ها، زیان ها، خسارات، جریمه ها، مجازات ها یا هزینه ها یا مخارج دیگر، از هر نوع یا ماهیت، از جمله، اما نه محدود به، هزینه های حقوقی و حسابداری معقول، ناشی از طرف های سوم در نتیجه ی موارد زیر دفاع کنید و غرامت دهید: - نقض این موافقتنامه یا اسناد استناد شده در اینجا توسط شما؛ - نقض هر قانون یا حقوق طرف سوم توسط شما؛ یا - استفاده شما از این پورتال.

مفاد کلی

شما توافق می کنید که هیچ رابطه سرمایه گذاری مشترک، سازمانی، مشارکتی، یا استخدامی بین شما و شرکت نماسایت و / یا وابستگان آن، در نتیجه ی این موافقتنامه یا استفاده از این پورتال وجود ندارد. عملکرد ما در خصوص این موافقتنامه تحت قوانین موجود و روند قانونی قرار دارد، و هیچ نکته مندرج در این موافقتنامه، حق ما برای رعایت اعمال قانون یا سایر درخواست ها یا الزامات دولتی یا حقوقی مرتبط با استفاده شما از این پورتال یا اطلاعات ارائه شده به ما یا جمع آوری شده توسط ما در خصوص این استفاده را محدود نمی کند. تا آنجا که بر اساس قانون قابل اجرا مجاز است، موافقت می کنید که هر گونه دعوی یا سبب دعوی، ناشی از دسترسی یا استفاده تان از این پورتال، را در عرض دو (2) سال از تاریخ به وجود آمدن یا رخ دادن این دعوی مطرح خواهید کرد، در غیر این صورت از این دعوی یا سبب دعوی به طور جبران ناشدنی چشم پوشی خواهد شد. اگر هر بخش از این قرارداد پیرو قانون قابل اعمال از جمله، اما نه محدود به، سلب ضمانت ها و محدودیت های مسئولیت فوق الذکر نامعتبر یا غیر قابل اعمال تعیین شود، آنگاه ماده ی نامعتبر یا غیر قابل اعمال، جایگزین شده توسط ماده ی قابل اعمال معتبری که بیشترین تطابق را با نیت ماده اصلی دارد تلقی خواهد شد، و ماده باقی مانده در موافقتنامه باید موثر باقی بماند. این موافقتنامه (و هر گونه شرایط و ضوابط دیگری که در اینجا به آن ها اشاره شده است) به منزله توافق کامل بین شما و نماسایت در خصوص این پورتال است و جایگزین تمام مکاتبات و طرح های پیشنهادی قبلی یا معاصر، خواه الکترونیکی، شفاهی یا مکتوب، بین مشتری و نماسایت در خصوص این پورتال می شود. نسخه ی چاپی این موافقتنامه و نسخه چاپی هر گونه اطلاعیه ی ارائه شده به شکل الکترونیکی باید در روندهای قضایی یا اداری مبتنی بر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، به یک اندازه و تحت شرایط یکسان با سایر اسناد کسب و کار و سوابقی که در اصل تولید شده اند و در فرم چاپی نگهداری شده اند قابل پذیرش باشد. نام های ساختگی شرکت ها، محصولات، افراد، شخصیت ها، و / یا داده های ذکر شده در این پورتال قرار نیست که بیانگر فرد، شرکت، محصول، یا رویداد واقعی باشند. کلیه حقوقی که صراحتا در اینجا اعطا نشده اند، محفوظ می باشند. - نقض این موافقت نامه یا اسناد استناد شده در اینجا توسط شما؛ - نقض هر قانون یا حقوق طرف سوم توسط شما؛ یا - استفاده شما از این پورتال.
logo

برای ورود به کسب و کار اینترنتی این گیره به کارتان می‌آید

استفاده از مطالب سایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلا مانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت منظومه نگاران نت می باشد